Понуди Локал

KIPPER MARKET е еден од најуспешните маркетинг на храна во Македонија. Ова е потврдено и со фактот дека KIPPER во моментов има 41 маркет низ цела Македонија и дека трендот на проширување продолжува секоја година.

Како што понатаму ја развиваме нашата мрежа на пазари, имаме за цел да бидеме што е можно поблиски до нашите клиенти и со тоа да покажеме дека KIPPER е навистина ваш соседски пазар.

Постојано прашуваат …
… простор и објекти за купување и повраток Kipper бренд е секогаш во потрага на земјиште, простор за малопродажба и објекти за изнајмување или купување, во целата земја. За да ги задоволи очекувањата на нашите клиенти, ние планираме да се отворат нови пазари во сите делови на Македонија.